દિવાળી

diwali

મારું નાનકડું ગામ ,જાણે ગોકુલિયું ધામ
રુડી સરોવરની પાળ,ઝૂલે વડલાની ડાળ
હસે પનઘટના ઘાટ.ગાગર છલકે રે વાટ
દોડી કરીએ દિવાળીએ સ્નેહે સન્માન
કે મારા …આંગણાના થાજો મહેમાન

લાલી છાઈ આકાશ, વરતાય હૈયે ભીંનાશ
માવતરનાં મીઠાં છે ગાન,,ધરે જીવન પ્રસાદ
આદરનાં ઉભરાયે પૂર,મલકે વડીલોનાં ઉર
પ્રકાશ પર્વના છલકે છે પ્રેમ ભર્યા પૂર
ઝીલો ઝીલો હૈયે દોડી આજ ઉમંગી નૂર

શુભ સંકલ્પની જ્યોતી,ભાઈબીજની રે ખુશી
હૈયાને હરખે હીંચોળી, પૂરીએ રુડી રંગોળી
ફટાકડાએ દે જો નવરંગોથી દિવાળી ઉજાળી
ને વધાવીએ નવ વર્ષને વેરઝેર ડુબોડી
કે આજ મીઠી લાગે મારી રુપલી દિવાળી

– રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Advertisements

4 Responses to “દિવાળી”

 1. Patel Paresh Says:

  પ્રકાશ પર્વના છલકે છે પ્રેમ ભર્યા પૂર
  ઝીલો ઝીલો હૈયે દોડી આજ ઉમંગી નૂર

  વધાવીએ આજ રુપલી દિવાળી…Very nice

  Happy Divali to everybody.

  Patel Paresh

 2. Vital Patel Says:

  શુભ સંકલ્પની જ્યોતી,ભાઈબીજની રે ખુશી
  હૈયાને હરખે હીંચોળી, પૂરીએ રુડી રંગોળી

  Well welcome,very nice.

  Vital Patel

 3. Chirag Patel Says:

  ને વધાવીએ નવ વર્ષને વેરઝેર ડુબોડી
  કે આજ મીઠી લાગે મારી રુપલી દિવાળી

  Very sweet.

  Chirag Patel

 4. Chandra Patel Says:

  શુભ સંકલ્પની જ્યોતી,ભાઈબીજની રે ખુશી
  હૈયાને હરખે હીંચોળી, પૂરીએ રુડી રંગોળી

  Thanks for sharing cheerness.

  Chandra Patel(USA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: