ૐ નમઃ શિવાય…

ૐ નમઃ શિવાય… શિવાય… નમઃ શિવાય…
ૐ નમઃ શિવાય… શિવાય… નમઃ શિવાય…
તીન શબ્દમે દૄષ્ટિ સારી, સૃષ્ટિ સારી સમાય…
ૐ નમઃ શિવાય… ૐ નમઃ શિવાય…

પરબત પરબત ક્યું ચઢે, નદી પાર ક્યું જાયે…
જો મિલના હે યહી હૈ જીન ખોજે વહી પાયે…
ૐ નમઃ શિવાય… ૐ નમઃ શિવાય…

હર સપના એક સાંપ હે મન સે લિપટા જાય…
વિષ અમૃત કભુ ના બને, કાહે જનત લગાય…
ૐ નમઃ શિવાય… ૐ નમઃ શિવાય…

સુખ કી ડફલી રોયે હે, દુઃખ કી બંસી ગાયે…
ભક્તિમે શક્તિ ઈતની હૈમ દ્વાર સ્વયં ખુલ જાયે…
ૐ નમઃ શિવાય… ૐ નમઃ શિવાય…

તીન શબ્દમે દૄષ્ટિ સારી, સૃષ્ટિ સારી સમાય…
ૐ નમઃ શિવાય… ૐ નમઃ શિવાય…

સ્વરઃ કવિતા ક્રીશ્નમૂર્તિ, રૂપકુમાર રાઠોડ

Advertisements

One Response to “ૐ નમઃ શિવાય…”

  1. JAIMIN Says:

    OHO THATS GREAT

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: