અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ

અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ,
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ.

ટળવળતી હોય આંખ જેને જોવાને,
એ મીંચેલી આંખે ભાળુ.
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ,
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ.

ઉંડે રે ઉંડે ઉતરતા જઈએ ને તોયે,
લાગે કે સાવ અમે તરીયે.
મરજીવા મોતીની મુઠ્ઠી ભરે ને એમ,
ઝળહળતા શ્વાસ અમે ભરીયે.
પછી આરપાર ઉઘડતા જાય બધા દ્વાર,
નહી સાંકળ કે ક્યાંય નહી તાળુ.

અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ,
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ.

સુરજ કે છીપમાં કે આપણાંમાં આપણે જ
ઓતપ્રોત એવા તો લાગીયે,
ફુલની સુવાસ સહેજ વાગતી હશે ને એમ
આપણને આપણે જ વાગીયે.
આવુ જીવવાની એકાદ પળ જો મળે,
તેને જીવનભર પાછી ના વાળુ.

અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ,
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ.

ટળવળતી હોય આંખ જેને જોવાને,
એ મીંચેલી આંખે ભાળુ.
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ,
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ.

સ્વરઃ ???
રચનાઃ ???

Advertisements

4 Responses to “અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ”

 1. સુરેશ જાની Says:

  કવી – માધવ રામાનુજ
  ગાયીકા

  http://gadyasoor.wordpress.com/2007/03/03/evu_ajavalu/- શુભા જોશી

 2. સુરેશ જાની Says:

  સોરી …
  કવી – માધવ રામાનુજ
  ગાયીકા – શુભા જોશી
  http://gadyasoor.wordpress.com/2007/03/03/evu_ajavalu/

 3. રાજીવ Says:

  આભાર સુરેશ દાદા…!

 4. Anil Shukla Says:

  ખુબ સરસ….મજા આવી……….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: