વનેચંદનો વરઘોડો – ભાગ ૨

Advertisements

2 Responses to “વનેચંદનો વરઘોડો – ભાગ ૨”

  1. Nautamlal Rapara Says:

    I enjoyed and burst few times which hardly happens. Rathod Saheb is on top of all artists. May God Bless and Live Long
    Rathodji

  2. dr.maulik shah Says:

    માનનીય શાહબુદ્દીન રાઠોડની આ અમર રચના ગુજરાતી વ્યંગ સાહિત્યની યશ કલગી સમાન છે. શુધ્ધ અને સાત્વિક સાહિત્યનું સર્જન કરીને પણ લોકભોગ્ય હાસ્યરસનુ શિરમોર સર્જન થઈ શકે તે એમણે સાબિત કર્યુ.
    શાહ્બુદ્દીન રાઠોડસાહેબ જેટલા સારા વક્તા છે એટલી અને કદાચ વધુ તેજ તેમની કલમ છે. તેમના પુસ્તકો આપણા ગુજરાતી સાહિત્યનો અમૂલ્ય વારસો છે. લાખ રુપિયાની વાત- દેવુ તો મરદ કરે-વિ. જેવા અનેક પુસ્તકો અદભૂત છે. હાસ્ય સાથે જીવન જીવવાની અને જીતવાની સંજીવને રુપી આ પુસ્તકો માટે ગુજરાત હંમેશા તેમનુ ઋણી રહેશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: