યાદ તમારી આવે…

કાજળ કાળી રાતલડીમાં, શમણાં છુપ્યા છે ઝુકી પલકમાં,
એક તારો ટમકી જાયે, હાયે ત્યારે, યાદ તમારી આવે…

આવે વસંતો, ફુલો મહેકતાં, કોયલડીના કંઠ કુહુકતા,
મનડું મોરે નચાવે, હાયે ત્યારે, યાદ તમારી આવે…

સાવન ભાદો, વીજ ચમકતી, નભની ઘટા ઘનઘોર છલકતી,
શરાબી મસ્તી છવાયે, હાયે ત્યારે, યાદ તમારી આવે…

ભીનીભીની છોંક હવાની, મૌસમ ઠંડી અગન જલાવી,
એક તણખો દિલને દઝાડૅ ત્યારે, યાદ તમારી આવે…

શોધુ તને હું વનવન ભટકી, રેતી બની ક્ષણ આંખોમાં ખટતી
કંટક કલેજુ કતરાવે, હાયે ત્યારે, યાદ તમારી આવે…

જોગી બની ને ભસમ લગાવી, ગંગાના તીરે મઢુલી સજાવી,
કોઈ નૈનન નીર બહાવે, હાયે ત્યારે, યાદ તમારી આવે…

આલ્બમઃ સંવેદન
સ્વરઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય અને શમસાદ બેગમ

Advertisements

2 Responses to “યાદ તમારી આવે…”

  1. દક્ષેશ Says:

    સુંદર ગીત … એથીય મધુર ગાયકી.

  2. sapana Says:

    saras!!
    sapana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: