ચહેરો

CB055216

ભીની ભીની ભીનાશ ચહેરો તારો,
તર-બતર કુમાશ ચહેરો તારો.

ના કળી ના પોયણી ના ફુલ ના પુષ્પ,
ગંધ સુગંધ સુવાસ ચહેરો તારો.

થોડો સોનેરી ને જરા રૂપેરી રૂપેરી,
સૌમ્ય સૌમ્ય ઉજાસ ચહેરો તારો.

રગે રગ વહે રંગોના ઝરણાં,
મેઘ-ધનુષી આવાસ ચહેરો તારો.

દૃષ્ટિ મારી નંદનવન થઈ જાયે,
કાશી છે કે કૈલાશ ચહેરો તારો.

પૂરબ પશ્વિમ, ઉત્તર દક્ષિણ,
ધરતી આકાશ ચહેરો તારો.

પંક્તિ ગીતની થોદા શેર ગઝલના,
છંદો-છંદ પ્રાસાનુ પ્રાસ ચહેરો તારો.

પ્રતિબિંબ લઈ ઘુમે છે ગલીઓમાં,
આયનાની તલાશ ચહેરો તારો.

આંખોની તૃષ્ણા એક જનર તારી,
ને નજરની પ્યાસ ચહેરો તારો.

આવ નજદીક એક વાત કહું ખાનગી,
છે ચહેરાઓમાં ખાસ ચહેરો તારો.

દૂર દૂર પાસ પાસ ચહેરો તારો,
છે મૃગજળ કે ચાસ ચહેરો તારો.

રચનાઃ ફકત તરુણ
કાવ્ય સંગ્રહઃ સંગે મરમર

Advertisements

2 Responses to “ચહેરો”

  1. sapana Says:

    saras kaavya chhe.

    koi ek chaheranu aaTlu varnan thayu !!must be very khaas chahero.

    Sapana

  2. manahar Says:

    khub sundar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: