આજ રીસાઈ અકારણ રાધા

આજ રીસાઈ અકારણ રાધા, આજ રીસાઈ અકારણ
આજ રીસાઈ અકારણ રાધા, આજ રીસાઈ અકારણ
બોલકણી એ મુંગી થઈ તોય, મુંગુ એનુ મારણ
આજ રીસાઈ અકારણ રાધા, આજ રીસાઈ અકારણ

મુરલિના સુર છેડે માધવ, વિધ વિધ રીતે મનાવે,
નીલભુરા નીજ મોરપીચ્છને, ગોરા ગાલ લગાવે.
આજ નજાણે કોઈ બહાને નેણથી નીતરે શ્રાવણ,
આજ રીસાઈ અકારણ રાધા, આજ રીસાઈ અકારણ.

છાની છેડ કરે છોગાળો, જાય વળી સંતાઈ,
તોય ન રીજે રાધા કાનનુ કાળજુ જાય કંતાઈ
થાય રે આજે શામળીયાને અંતરમાં અકળામણ
આજ રીસાઈ અકારણ રાધા, આજ રીસાઈ અકારણ.

આજ રિસાઈ અકારણ રાધા, આજ રિસાઈ અકારણ
આજ રિસાઈ અકારણ રાધા, આજ રિસાઈ અકારણ
બોલકણી એ મુંગી થઈ તોય, મુંગુ એનુ મારણ
આજ રીસાઈ અકારણ રાધા, આજ રીસાઈ અકારણ.

રચનાઃ અજ્ઞાત
સ્વરઃ સરોજ ગુંદાણી
આલ્બમઃ અંતરયામી

Advertisements

3 Responses to “આજ રીસાઈ અકારણ રાધા”

 1. Pancham Shukla Says:

  ઉત્તમ કવિતા અને કર્ણપ્રિય ગાયકી.
  આભાર.

 2. વિશ્વદીપ બારડ Says:

  sundar geet..

 3. કાંતિલાલ પરમાર Says:

  રાધા ભલે રીસાઈ અમને આનંદ મળે છે, તમારા ગીતો શબ્દ અને સંગીતમાં સાભળવા અને વાંચવા સાથે ગાવાનું મન થાય.
  આભાર.
  કાંતિલાલ પરમાર
  હીચીન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: