આ ઘુંઘટડાને ખોલો

આ ઘુંઘટડાને ખોલો, જરા હસીને અમ સંગ બોલો,
જોબનને ના સંતાડો, ઓ ગોરી નીચા નેણના ઢાળો.

જા જા જા જા જા રે જા……………….

આ નીચા નેણ જો ઉઠશે, તારુ કાળજળુ વિંધાશે,
હું ઘુંઘટડો નહી ખોલુ, નહી હસીને તમ સંગ બોલુ.

આ અણીયારી આંખડીયુ, તારી કાયા લજામણી વેલ,
હું તારો કળાયેલ મોરલો, તુ મારી ઢળકતી ઢેલ.
આવા અડપલાથી ધળકે હૈયુ, જરા છાના રેજો છેલ,
દલડાંમાં લાગી લ્હાયુ, પ્રિત્યુના અમી વરસાવો,
હું ઘુંઘટડો નહી ખોલુ, નહી હસીને તમ સંગ બોલુ.

આ ફુલો પર ભમનારો, ભમરો શું જાણે પ્રિત?
અરે એવી પ્રિત્યુ કરીયે, જેના ગવાય જગમાં ગીત,
જો જળ વિણ જીવશે માછલું, તો માનુ ખોટી મારી પ્રિત,
મારા કાળજ વાગે કાંટો, આવા મીઠા વેણના બોલો
તો ઘુંઘટડાને ખોલો, જરા હસીને અમ સંગ બોલો.

ગાયકઃ મહેન્દ્ર કપુર અને આશા ભોંસલે
આલ્બમઃ રુપેરી રાતમાં

Advertisements

One Response to “આ ઘુંઘટડાને ખોલો”

  1. Jagu Says:

    saras geet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: