ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી…

ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી,
ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી,
મળ્યો સાજણનો સાથ, રહે હૈયુ ના હાથ,
તારી આંખોથી આંખડી લડી રે લડી.

કેવી રે ઘડી રે આવી કેવી રે ઘડી,
કેવી રે ઘડી રે આવી કેવી રે ઘડી,
તને દીધી રે ભીસ, ચડી ચટકે તે રીસ,
તારા હૈયા થી હૈયુ દીધુ રે જડી.

ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી,
ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી.

ફુલોનો રંગ નીતારી, રંગાવુ ચોળી તારી,
તારુ મુખ જોવુ મારે, ધારી ધારી ધારી.
આવુ હું તારી સંગે, રંગાઉ તારા રંગે,
આજે હુ તો મનડૂં મારુ હારી હારી હારી.
શાને શરમાય, શું રે કે’વાય,
શાને શરમાય, શું રે કે’વાય,
કે તારા અંગોથી અંગ તો ગયુ રે લડી.

ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી,
ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી.

ગોરી હિરણને કાંઠે, મળીશુ ચાંદની રાતે,
મળીશુ છાની છાની વાતે વાતે વાતે.
આ જુગે પેલે જુગે, જ્યાં સુધી ચાંદો ઉગે,
ત્યાં સુધી રહીશુ અમે સાથે સાથે સાથે.
આપુ રે કોલ, અંતરનો બોલ
આપુ રે કોલ, અંતરનો બોલ
કે મારા જોબનની જમના હિલોળે ચડી.

ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી,
ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી.

ફિલ્મઃ હિરણને કાંઠે
સ્વરઃ અલ્કા યાજ્ઞિક, પ્રફુલ દવે

Advertisements

3 Responses to “ભુલી રે પડી રે હું તો ભુલી રે પડી…”

  1. paresh shah Says:

    sundar geet

  2. ઊર્મિ Says:

    સુંદર મજાનું ગીત !

  3. અમિત પિસાવાડિયા Says:

    વાહ… મજા આવી ગઇ દોસ્ત…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: