વીજળી ઝબુકે ને…

વીજળી ઝબુકે ને ઘનનાદ ગાજે, ઉભા છે નંદના કિશોર
વાગે છે વાંસળીને વાગે છે મોરલી, મધુવન ગહેકે છે મોર

ઝરમર ઝરમર મેહુલો વરસે, ભીંજે છે રાધાના ચીર
ભરપુર યમુનાજી હલકે ને છલકે લોઢણીયે લહેરાતા નીર

વીજળી ઝબુકે ને ઘનનાદ ગાજે, ઉભા છે નંદના કિશોર…

જમુનાજી ઘાટે પનઘટ ગાજે, કાન્હાને નીરખે નૈન
મંદ મંદ હસીને ગોપીઓ ખેલે, મીઠલડાં લાગે છે વેણ

વીજળી ઝબુકે ને ઘનનાદ ગાજે, ઉભા છે નંદના કિશોર…
વાગે છે વાંસળીને વાગે છે મોરલી, મધુવન ગહેકે છે મોર…

– ગીતઃ અજ્ઞાત,

ગાયકઃ અચલ મેહતા, રીષભ ગરબા વૃંદ

Advertisements

2 Responses to “વીજળી ઝબુકે ને…”

  1. PIYUSHJI Says:

    અદભત

  2. PIYUSHJI Says:

    અદભુત

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: