સમય જાતાં

સમય જાતાં બધું સહેવા હૃદય ટેવાઇ જાયે છે
ગમે તેવું દુઃખી હો, પણ જીવન જીવાઇ જાયે છે.

હૃદયના દર્દની વાતો કદી છાની નથી રહેતી
હૃદય ગભરાય છે ત્યારે નયન ભીંજાઇ જાયે છે.

સમય બદલે તો બદલે, પણ પ્રણય રંગો નહીં બદલે
હૃદય રંગાઇ જાયે છે તો બસ રંગાઇ જાયે છે.

મુસીબતના દહાડા એ કસોટીના દહાડા છે.
છે પાણી કેટલું કોના મહીં જોવાઇ જાયે છે.

જીવન સારું જીગરની આહ થી ફૂંકી દઉં ‘ઘાયલ’
કદીક મારા ઉપર મને ય એવી ખાઇ જાયે છે.

– અમૃત ઘાયલ

Advertisements

5 Responses to “સમય જાતાં”

 1. Ramesh Says:

  Sundar rachana

 2. jayeshupadhyaya Says:

  મુસીબતના દહાડા એ કસોટીના દહાડા છે.
  છે પાણી કેટલું કોના મહીં જોવાઇ જાયે છે.
  સરસ

 3. pragnaju Says:

  ઘાયલની સુંદર રચના
  મુસીબતના દહાડા એ કસોટીના દહાડા છે.
  છે પાણી કેટલું કોના મહીં જોવાઇ જાયે છે.
  જીવન સારું જીગરની આહ થી ફૂંકી દઉં ‘ઘાયલ’
  કદીક મારા ઉપર મને ય એવી ખાઇ જાયે છે.
  અને મનહરની મધુર ગાયકી
  મઝા આવી

 4. Toral Says:

  સમય બદલે તો બદલે, પણ પ્રણય રંગો નહીં બદલે
  હૃદય રંગાઇ જાયે છે તો બસ રંગાઇ જાયે છે.

  sundar

 5. Chintan Says:

  હૃદયના દર્દની વાતો કદી છાની નથી રહેતી
  હૃદય ગભરાય છે ત્યારે નયન ભીંજાઇ જાયે છે.

  ekdum sundar rachana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: