શુ થાત?

roadtoheaven.jpg

શબ્દો મારા છે, પણ અર્થ તમારા છે
પુષ્પો મારા છે, પણ સુગંધ તમારી છે
અસ્તિત્વ મારુ છે, પણ અધિકાર તમારો છે
રાત્રીઓ મારી છે, પણ સ્વપ્નો તમારા છે
હૃદય મારુ છે, પણ ધડકનો તમારી છે
માર્ગ મારા છે, પણ મંઝિલ તમારી છે
શરીર મારુ છે, પણ આત્મા તમારો છે

તમારા અર્થ ના હોત તો મારા શબ્દોનુ શુ થાત?
તમારી સુગંધ ના હોત તો મારા પુષ્પોનુ શુ થાત?
તમારો અધિકાર ના હોત તો મારા અસ્તિત્વનુ શુ થાત?
તમારા સ્વપ્ન ના હોત તો મારી રાત્રીઓનુ શુ થાત?
તમારી ધડકનો ના હોત તો મારા હૃદયનુ શુ થાત?
તમારા મંઝિલ ના હોત તો મારા માર્ગનુ શુ થાત?
તમારો આત્માના હોત તો મારા શરીરનુ શુ થાત?

– રાજીવ ગોહેલ

Advertisements

8 Responses to “શુ થાત?”

 1. વિરલ Says:

  ખુબ જ સુંદર રાજીવ….

 2. pragnaju Says:

  સુંદર રચના

 3. Ramesh Says:

  તમારી ધડકનો ના હોત તો મારા હૃદયનુ શુ થાત?

  sundar shabdo…!

 4. Tejal Says:

  અસ્તિત્વ મારુ છે, પણ અધિકાર તમારો છે

  khub j sundar vichar…!

 5. Pinki Says:

  nice thoughts……….!!

 6. Rekha Says:

  khub j sundar !!

 7. Sejal Shah Says:

  Sundar rachana chhe

 8. jafarvadsariya Says:

  tmaro atma na ho tto mara sharira

  nu su that

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: