તમારા વિના

without-you.jpg

હવે કેમ કરી લખાશે મારી કલમ વડે કંઇ?
કે શબ્દો પણ તમારા વિના નથી મળતા

હવે કેમ કરી ધડકાશે મારા હૃદય વડે અહીં?
કે શ્વાસો પણ તમારા વિના નથી મળતા

હવે કેમ કરી ચલાશે મારા ચરણો વડે અહીં?
કે રસ્તાઓ પણ તમારા વિના નથી મળતા

હવે કેમ કરી બોલાશે મારા હોઠોં વડે કંઇ?
કે શબ્દો પણ તમારા વિના નથી મળતા

હાસ્યની તો વાત દુર, એ ક્યાં મળે છે એમ?
કે આંસુઓ પણ તમારા વિના નથી મળતા

– રાજીવ

Advertisements

7 Responses to “તમારા વિના”

 1. Rekha Says:

  khub j sundar rachana

 2. સુનીલ શાહ Says:

  સરસ અભીવ્યક્તી.

 3. Ramesh Says:

  હવે કેમ કરી ચલાશે મારા ચરણો વડે અહીં?
  કે રસ્તાઓ પણ તમારા વિના નથી મળતા

  khub j bhav shabhar…!

 4. Niraj Says:

  સુંદર.. છેલ્લો શેર ખૂબ જ ગમ્યો..

 5. મગજના ડોક્ટર Says:

  હાસ્યની તો વાત દુર, એ ક્યાં મળે છે એમ?

  કે આંસુઓ પણ તમારા વિના નથી મળતા

  LET GO AND ACCEPT OR STAY WITH PAIN,
  LAUGH IT OFF OR KEEP SPINING LONELYNESS.
  LIFE IS LIMITED WITH TIME …
  TIME IS UNLIMITED.

 6. Rekha Says:

  હવે કેમ કરી બોલાશે મારા હોઠોં વડે કંઇ?
  કે શબ્દો પણ તમારા વિના નથી મળતા

  Wah wah

 7. KAVI Says:

  nice to visit yr blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: