श्री शिवताण्डवस्तोत्रम

जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले गलेङवलम्ब्य लम्बितां भुजंङगमालिकाम् |
डमड़्मड़्मड़्म न्निनादवड़्मर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१||

जटाकटाहसम्भ्रमभ्र मन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्ध्दनि |
धगध्दगध्दगज्जवल्ल लाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||

धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर-स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे |
कृपाकटाक्षधोरणी निरुध्ददुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||

जटाभुजंङगपिंण्डंल स्फुस्त्फणामणिप्रभा कदम्बकुंङकुमद्रवप्रलिप्त दिग्वधूमुखे |
मदान्ध्सिन्धुरस्फुस्त्वा गुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||

सह्स्त्रलोचनप्रभूत्यशेषलेशेखर प्रसुनधूलिधोरणी विधुसराङध्रिपीठभुः |
भूजङगगराजमालया निबध्दजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ||५||

ललाटचत्वरज्वलद धनझ्ज्यस्फु लिंण्डगभा निपीतपन्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
सुधामयुखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः ||६||

करालभालपट्टिका धगध्दगज्ज्वल ध्दनन्जयाहुती कृतप्रचण्डपन्चसायके |
धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रकपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||७||

नवीनमेघमण्डली निरुध्ददुर्धरस्फुरत कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबध्दकन्धरः |
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिशिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः ||८||

प्रफुल्लनीलपंङकज प्रपन्चकालिमप्रभा वजम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबध्दकन्धरम् |
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजाच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ||९||

अखर्वसर्वमगङला कलाकदम्बमन्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुव्रतम् |
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ||१०||

जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमदभुजंङगमश्र्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भालहव्यवाट |
धिमिध्दिमिध्दिमिद ध्वनन्मृदंङमंड्ल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||

दृषद्विचित्रतल्पयो र्भुजंङगमौक्तिकस्त्रजो र्गरिष्ठस्त्नकोष्ठयोः सुहृद्विपक्षयो |
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृतिकः कदा सदाशिवं भजम्यहम् ||१२||

कदा निमिम्पनिर्झरी निकुन्जकोटरे वसन विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमन्जलिं वहन् |
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन कदा सुखी भवम्यहम् ||१३||

इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुध्दिमेति सन्ततम् |
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् ||१४||

पुजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपुजनपरं पठति प्रदोषे |
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरण्डगयक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ||१५||

|| इति श्री रावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रम संपूर्ण ||

Advertisements

9 Responses to “श्री शिवताण्डवस्तोत्रम”

 1. મગજના ડોક્ટર Says:

  EVEN “RAVAN” HAS TO WORSHIP BHAGAWAN SHIVA TO GET LIBERATED.
  KEEP doing GOOD WORK AND STAY CONNECTED.

  RAJENDRA

 2. સુરેશ જાની Says:

  મારી પાસે ચોપડી હતી તેમાં પહેલો શ્લોક ન હતો. ગાતાં બહુ જ સરસ લય અને આવર્તનો પેદા થાય છે. સીને કલાકાર અરવીંદ ત્રીવેદીએ આ બહુ સરસ રીતે ગાયેલું છે.
  મને આખું કંઠસ્થ છે.
  આભાર.

 3. Rikin Says:

  Very nice… is it possible to get a copy of Shiv Mahima on MP3??

  Rikin

 4. Chirag Patel Says:

  આ સ્તોત્ર ઘણી વાર સાંભળ્યું છે. વેબ પર મુકવા બદલ ખુબ આભાર! ક્યાંય એ સીડી રુપે મળી શકે?

 5. Rajiv Says:

  પ્રિય મિત્રો માટે શિવ તાંડવ સ્ત્રોત્રની ઓડીયો લીંક મુકી રહ્યો છું..
  આભાર

  રાજીવ

 6. Chirag Patel Says:

  Thank you Rajivbhai.

 7. Neela Kadakia Says:

  રાવણ રચિત શિવતાંદવ સ્તોત્ર ખૂબ સરસ છે.

 8. ગુણના પતિ સૂંઢાળા રે, સૂંઢાળા જી « શબ્દ-સાગરના કિનારે… Says:

  […] श्री शिवताण्डवस्तोत्रम શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર શ્રી રુદ્રાષ્ટકમ્ શિવ અષ્ટકમ શ્રી શિવ પ્રાતઃ સ્મરણ […]

 9. ગુણના પતિ સૂંઢાળા રે, સૂંઢાળા જી Says:

  […] श्री शिवताण्डवस्तोत्रम શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર શ્રી રુદ્રાષ્ટકમ્ શિવ અષ્ટકમ શ્રી શિવ પ્રાતઃ સ્મરણ […]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: