રોઉં છું

baby.jpg

સમજો નહીં કે જુલમ સહું છું ને રોઉં છું,
આમ તો તમે જે પાપ કરો છો એ ધોઉં છું.

નિષ્ફળ પ્રણયનો પંથ છે પણ સાથ તો જુઓ,
પહેલાં ગુમાવ્યાં તમને, હવે ખુદને ખોઉં છું.

તારા વિરહમાં નીંદ તો ક્યાં છે નસીબમાં ?
તારાં સ્વપ્ન તો જાગી રહ્યો છું ને જોઉં છું.

ખુદ હું જ મારો પીછો કદી છોડતો નથી,
જ્યાં જ્યાં હું જાઉં છું ત્યાં બધે હું જ હોઉં છું.

રાખે ન આમ કોઈને અલ્લાહ એકલા,
કે રોઉં છું ને હું પછી આંસુ લોઉં છું.

શોધું છું મારું સ્થાન જગતમાં હું એ રીતે,
અંધારી રાતે જાણે અરીસામાં જોઉં છું.

‘બેફામ’, મારા મૃત્યુ ઉપર સૌ રડે ભલે,
મારા જનમ ઉપર તો ફક્ત હું જ રોઉં છું.

– ‘બેફામ’

Advertisements

3 Responses to “રોઉં છું”

 1. Reeta Says:

  રાખે ન આમ કોઈને અલ્લાહ એકલા,
  કે રોઉં છું ને હું પછી આંસુ લોઉં છું.

  beautiful

 2. Dharmesh Says:

  નિષ્ફળ પ્રણયનો પંથ છે પણ સાથ તો જુઓ,
  પહેલાં ગુમાવ્યાં તમને, હવે ખુદને ખોઉં છું.

  khub sundar

 3. hemantpunekar Says:

  રાજીવ,

  એકવાર જરા check કરીને જોજે કે જે પહેલો શેર છે એ બરાબર છે કે નથી. કારણ કે આખી ગઝલ “ગા ગાલગાલ ગાલલગા ગાલગાલ ગા” છંદમાં છે પણ પહેલા શેરના બન્ને મિસરા એમાં બરાબર બેસતા નથી. કદાચ પહેલો શેર આવો કંઈક હોઈ શકે.

  સમજો નહીં કે જુલ્મ સહું છું ને રોઉં છું,
  આ તો તમે જે પાપ કરો છો એ ધોઉં છું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: