શિવ અષ્ટકમ

shiv3.jpg

मनोबुध्धि अहंकारं चितानीनाम
न च श्रोत जिह्वे, न च ध्राण नेत्रे
न च व्योम भुर्मि, न तेजो न वायु
चिदानंद रुपं शिवोहंम शिवोहंम

न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो
मदोनैव मे नैव मास्तर्य भाव
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्शो
चिदानंद रुपं शिवोहंम शिवोहंम

न च प्राणसंग्यो न वे पंचवायु
न वा सप्तधातु न वा पंच कोश
न वाक्पाणी पादं न चोपस्थपाय
चिदानंद रुपं शिवोहंम शिवोहंम

न पुण्यं न पापं न सोख्यं न दुखं
न मंत्रो न तिर्थं न वेदां न यज्ञा
न च भोजनं न भोज्यो न भोक्ता
चिदानंद रुपं शिवोहंम शिवोहंम

न मे मृत्युशंका न मे जातिभेद
पिता नैव मे नैव माता न जन्म
न बंध्रु न मित्र गुरु नैव शिष्य
चिदानंद रुप शिवोहंम शिवोहंम

अहं निर्विकल्पो निराकार रुपो
विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रीयाणाम
सदा मे सम्त्वं न मुक्ति न बंध्धो
चिदानंद रुप शिवोहंम शिवोहंम

Advertisements

7 Responses to “શિવ અષ્ટકમ”

 1. Jugalkishor Says:

  શ્રાવણ માસે આ મહાદેવાને સંભારવા માટે ને આપણી અંદર ઝાંકવાને માટે આ મઝાના શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લેવા જેવા છે. ઘણાને તો હોય જ છે.

  સુંદર, સાર્થક પ્રયત્ન.

 2. સુરેશ જાની Says:

  મને બહુ જ ગમતું સ્તોત્ર.
  મોટાભાગના શબ્દોના અર્થ સમજ પડી જાય તેવા છે, પણ સાથે ગુજરાતીમાં અર્થ આપો તો વધુ ઉપયોગી થાય. ઘણાને શુદ્ધ સંસ્કૃત ન સમજાય તેમ બને.

 3. Chirag Patel Says:

  મઝાનું સ્તોત્ર. મનમાં અદ્ભુત પડઘાં પાડે છે…

 4. મગજના ડોક્ટર Says:

  I HEAR THIS EACH DAY IN OUR HOME.
  MY FATHER, MOTHER AND OLDER SIBLINGS AND WE SING THIS WHEN DOING PUJA.
  DR.BHAGAVATIPRASAD PANDYA NEVER MISSED TO SING THIS STOTRA WHEN,CAME TO VISIT OUR FAMILY.
  THANKS TO DO GREAT SERVICE IN SHRAVAN MONTH.
  FIND AND PUT “MOTABHAI”- PUJYA RAMESHBHAI OZA WHO HAS SANG THIS.

 5. shivshiva Says:

  મને ગમતું સ્ત્રોત્ર છે.

 6. ગુણના પતિ સૂંઢાળા રે, સૂંઢાળા જી « શબ્દ-સાગરના કિનારે… Says:

  […] મહિમ્ન સ્તોત્ર શ્રી રુદ્રાષ્ટકમ્ શિવ અષ્ટકમ શ્રી શિવ […]

 7. daulatsinh gadhvi Says:

  Its a nice stotra everybody likes it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: