वंदे मातरम्

india_flag_background.jpg

सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम्,
शस्य श्यामलाम मातरम |
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्,
फुल्ल कुसमित द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम सुमुधुर भाषिणीम्
सुखदाम वरदाम मातरम् |
वंदे मातरम् ||

कोटि-कोटि कंठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैधृत खर कर वाले |
अबला केनो मां एतो बले
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्,
रिपुदल वारिणीम मातरम् |
वंदे मातरम् ||

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे
वंदे मातरम् ||

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरण धारिणी
कमला कमल-दल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम्, अमलाम्, अतुलाम्,
सुजलाम्, सुफलाम्, मातरम्,
वंदे मातरम् ||

श्यामलाम्, सरलाम्, सुस्मिताम्, भूषिताम्
धारिणीम भरणीम मातरम्|
वंदे मातरम् ||

Advertisements

One Response to “वंदे मातरम्”

  1. રાજીવ Says:

    Happy Independance Day to all my dear friends…!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: