નેવેથી વરસ્યો

નેવેથી વરસ્યો મેહુલીયો, ને આંગણામાં પાણી પાણી
લીલી લીલી લાગણીઓની, હૈયામાં ફુટી સરવાણી

ઇર્ષાની તોળાતી આંખો કાયા પર જાણે એવી છે મંડાણી
લથબથતી લથબથતી રંગીલી સંધ્યા મારા પાલવડે પથરાણી
નેવેથી વરસ્યો મેહુલીયો, ને આંગણામાં પાણી પાણી
લીલી લીલી લાગણીઓની, હૈયામાં ફુટી સરવાણી

દરિયાઓ દરિયાઓ ખાલી થઈ ગયાને આંખોમાં આળોટ્યા કેવા
શમણાંના એકાંતે બેસીને આજે આંખો મારી છે રીસાણી
નેવેથી વરસ્યો મેહુલીયો, ને આંગણામાં પાણી પાણી
લીલી લીલી લાગણીઓની, હૈયામાં ફુટી સરવાણી

– અજ્ઞાત

Advertisements

7 Responses to “નેવેથી વરસ્યો”

 1. Jugalkishor Says:

  હા, વરસ્યો એ, છલકાણાં આપણે !

 2. shivshiva Says:

  ગીત મઝાનું છે.

 3. વિવેક Says:

  સુંદર ગીત…. મજા આવી…

 4. પ્રતીક નાયક Says:

  ટીપે ટીપે વરસાદ વરસ્યો, ને માટી મીઠી સોડમ પથરાણી,
  ગરમ ગરમ ભજીયા જોઈને, પેટ થયું પાણી પાણી…

 5. વિશ્વદીપ બારડ Says:

  નેવેથી વરસ્યો મેહુલીયો, ને આંગણામાં પાણી પાણી
  લીલી લીલી લાગણીઓની, હૈયામાં ફુટી સરવાણી

  Dundar geet !

 6. વિશ્વદીપ બારડ Says:

  i am sorry miss-spell..Sundar not “dundar”

 7. Kartik Mistry Says:

  વરસાદ આવી ગયો? ક્યાં?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: