મૌન / કલમ

silent.jpg

૧) તારા મૌનને લઇ, મે મારા હૃદયમાં સજાવ્યુ છે. મને તેમાથી મારુ નામ સંભળાઈ રહ્યુ છે અને તે અવાજ સાંભળી હું જીવી રહ્યો છું.

૨) જીવનમાં જે ક્ષણે દિલ યાદોથી ઘેરાય જાય છે, કોઈની ખુબ યાદ આવે છે, કોઈની ખુબ જરુરત જણાય છે, જ્યારે રડવાનુ ખુબ મન થાય છે, ત્યારે હું મારી કલમમાંથી આંસુઓના સાગરરૂપી શાહીને સંજોગોની ધરતીરૂપી કાગળ પર રેલાઈ જવા દઉ છું.

૩) તું સાથે હોય છે તો ક્ષણ વિતતી હોય એવુ લાગે છે અને જ્યારે તું આસ પાસ નથી હોતી, સર્વ ક્ષણો એકસામટી કોણ જાણે ક્યાં અટવાય જાય છે? હું ખુબ પ્રયત્ન કરુ છું તેને મુક્ત કરવાનો, કે જેથી તે સમય સાથે વહી શકે અને તેના મુકામે પહોચી શકે, પણ હું તેને મુક્ત કરી શકતો નથી.

– રાજીવ

Advertisements

5 Responses to “મૌન / કલમ”

 1. naraj Says:

  exellent Rajivbhai keep it up………..

 2. Amit Says:

  Sundar…!

 3. સુગમ Says:

  વાહ વાહ… સુંદર કલ્પના

 4. Dhiraj Chavda Says:

  sundar

 5. અમીત Says:

  Sundar lakhan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: