ઝાંખી

fate.jpg

જીંદગી જીવવા ખાતર જીવી નાંખી છે
આ ધડકનો નકામી સાચવી રાખી છે

બધાના દુઃખો પર અજવાળુ પાથરીને
આ સાંજ પણ ગમગીન થઇ આથમી છે

મારી અંદર તો દુઃખોનો જ્વાળામુખી છે
આ બહાર જે દેખાય છે, તે ફક્ત ઝાંખી છે

શ્વાસ લઉ છું છતાં જીવ ગુંગળાય છે
મારા ગળા પર જાણે શ્વાસોની ફાંસી છે

‘રાજીવે’ જીવનભર મર્યા કરવાનુ છે
કોઇએ આવી ભવિષ્યવાણી ભાખી છે

– રાજીવ

Advertisements

4 Responses to “ઝાંખી”

 1. Dharmesh Says:

  આ બહાર જે દેખાય છે, તે ફક્ત ઝાંખી છે

  Vah rajiv wah

 2. RAHUL Says:

  શ્વાસ લઉ છું છતાં જીવ ગુંગળાય છે
  મારા ગળા પર જાણે શ્વાસોની ફાંસી છે

  Really Very Good..

  RAHUL SHAH

 3. naraj Says:

  saras………2 3 4 sher sparshi gaya….antarne………keep it up brohter

 4. Anand Says:

  મારા ગળા પર જાણે શ્વાસોની ફાંસી છે

  very good

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: