પ્રતિક

lovesign.jpg

તારાથી દુર અને મ્રુત્યુથી નજીક છું
મારા હ્રદય ભીતર છુપાયેલી બીક છું

અંદર ખાને હું ચુરચુર થઇ ગયો છું
બહારથી ભલે બધાને દેખાય કે ઠીક છું

પ્રેમીકાના પ્રેમને સદા ઝંખતો રહ્યો
રણમધ્યે દેખાતા ઝાંઝવાનું પ્રતિક છું

– રાજીવ

Advertisements

4 Responses to “પ્રતિક”

 1. Dr Vivek Says:

  સુંદર ગઝલ…

 2. ...* Chetu *... Says:

  અંદર ખાને હું ચુરચુર થઇ ગયો છું
  બહારથી ભલે બધાને દેખાય કે ઠીક છું
  nice words..!

 3. Jigar Shah Says:

  Small but beautiful…!

 4. કુણાલ Says:

  short n sweet… 🙂 gud words…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: