મળે

0192.jpg

જો તારી સાથે થોડી એકલતા મળે
તો મારા પ્રેમને ખરી સફળતા મળે

તે પત્રમાં મુકીને આપ્યા હતા જે
પ્રેમના તે પુષ્પો હમેશા મહેકતા મળે

તું નજીકથી નીકળી ગઇ હતી એકવાર
જીવનભર હ્રદયના તાર ઝણઝણતા મળે

તને ખોઇ બેઠો, હ્રદય પણ ગુમાવ્યુ અને
હવે હાલ છે કે શ્વાસો પણ લાપતા મળે

મારા પ્રેમમાં ક્યાંય જરાય ખોટ નથી
નિષ્ફળ આપણા પ્રેમમાં તારી ખતા મળે

તને યાદ કરુ ને આંખોમાં નુર આવે
“રાજીવ”ની આંખોના જામ છલકતા મળે

(રચના તારીખઃ ૧૨મી ઓક્ટોબર, ૧૯૯૮)

– રાજીવ

Advertisements

3 Responses to “મળે”

 1. Vishwadeep Says:

  મારા પ્રેમમાં ક્યાંય જરાય ખોટ નથી
  નિષ્ફળ આપણા પ્રેમમાં તારી ખતા મળે

  Sundar !!

 2. Neela Says:

  ફૂલોની તાજગી વર્તાય છે.

 3. ...* Chetu *... Says:

  એક એક શબ્દો મા થી લાગણી ટ્પકી રહી છે..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: