તું હોય

0167.jpg

હ્રદયની ધરતી પર પ્રેમના પગરણ થયા હોય
મનમાં ઉંડે સુધી ફકત તારા સ્મરણ ગયા હોય
અને સાથે તું હોય

ઝાંકળથી ભીંજાયેલ સુંદર એવી પ્રભાત હોય
આકાશમાં ઉષાના ફેલાયેલા રંગો સાત હોય
અને સાથે તું હોય

સાંજનો ઢળતો સોનેરી સુરજ પિગળતો હોય
“રાજીવ” તે જોઇ તારા રુપમાં નીતરતો હોય
અને સાથે તું હોય

શાંત કોઇ દરિયા કિનારે માઝમ રાત હોય
મોજાઓની કિનારા સાથે મીઠી મુલાકાત હોય
અને સાથે તું હોય

મંજીલની તલાશમાં “રાજીવ” ભટકતો હોય
તને જોવા માટે દરેક ક્ષણે અટકતો હોય
અને સાથે તું હોય

જીવનમાં શું જોઇએ આનાથી વિશેષ ?
પ્રેમ સિવાય કશું નહી રહે શેષ….
જો મારી જીંદગીમાં તું હોય

(રચના તારીખઃ ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૬)

– રાજીવ

Advertisements

3 Responses to “તું હોય”

  1. Chirag Says:

    સુંદર કલ્પના…

  2. Suresh Says:

    જુવાનીના દિવસો યાદ આવી ગયા.

  3. Deepak Says:

    You are having very good thoughts…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: