શ્વાસની દરેક આશમાં

0256.jpg

આંખોમાં તારી યાદના દરિયા ઉભરાય છે
કિનારા તોડી એ બધા,
મઝધાર છોડી એ બધા,
પાંપણોની આ પાર પણ છલકાય છે

શ્વાસમાં તારા શબ્દોની આંધી ફેલાય છે
શ્વાસની દરેક આશમાં,
આશના વિશ્વાસમાં
જીવતરની પેલે પાર પણ અથડાય છે.

રુવે રુવે તારા સ્પર્શની વર્ષા થાય છે
હ્રદય મહે ઉછળી ઉછળી,
અંતર મધ્યે બળી બળી,
ફરીથી શાંત થઇ રુધિરમાં ઠલવાય છે

– રાજીવ

Advertisements

4 Responses to “શ્વાસની દરેક આશમાં”

 1. Neela Kadakia Says:

  આશમાં જીવતરો વહી જાય છે.

 2. ...* Chetu *... Says:

  its true Nilaben..!

 3. Dharmesh Says:

  Very good

 4. Anonymous Says:

  I love all ue shayeries.. All r gr8…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: