લોક-ડાયરો

પ્રિય મિત્રો,

ગુજરાતી લોક ડાયરો તે ગુજરાતી લોક સાહિત્યનુ એક અભિન્ન અંગ છે. ગુજરાતના અન્ય ભાગની તો મને બહુ ખબર નથી પણ સૌરાષ્ટ્ર – કાઠિયાવાડના જનજીવનનુ આ એક ખુબજ અગત્યનુ પાસુ છે. નાનપણમાં લોક ડાયરામાં જવાનુ અને તેને માણવાનુ ઘણી વખત સૌભાગ્ય મળ્યુ હતું. અમદાવાદ ખાતે પણ મને યાદ છે ત્યાં સુધી મે બે-ત્રણ વખત લોક ડાયરાનો લાભ મેળવ્યો છે. જુનાગઢમાં તો અવારનવાર લોક ડાયરા યોજાતા રહે છે.

પ્રફુલ દવે, ભીખુદાન ગઢવી, પ્રાણલાલ વ્યાસ, દમયંતી બરડાઈ અને દિવાળીબેન ભીલ જેવા દિગ્ગજ્જ કલાકારોને મળવાનો, જોવાનો અને સાંભળવાનો લ્હાવો ઘણી વખત લીધેલ છે. જુનાગઢમાં ખાસા વરસો વિતાવ્યા હોવાથી ભીખુદાન ગઢવી અને દિવાલીબેન ભીલને એકથી વધારે વખત મળ્યાનુ પણ યાદ આવે છે.

આવા ઉચ્ચ કોટીના કલાકારોના લોક-ડાયરાના અંશો તમને હું અહી આપતો રહીશ. આશા રાખુ કે આપને તે ગમશે.

આભાર સહ

રાજીવ

****************************************************************

મણીયારો – પ્રફુલ દવે અને ભીખુદાન ગઢવી

મણીયારો – ભાગ ૧
મણીયારો – ભાગ ૨
મણીયારો – ભાગ ૩
મણીયારો – ભાગ ૪
મણીયારો – ભાગ ૫
મણીયારો – ભાગ ૬
મણીયારો – ભાગ ૭
મણીયારો – ભાગ ૮
મણીયારો – ભાગ ૯
મણીયારો – ભાગ ૧૦

****************************************************************

3 Responses to “લોક-ડાયરો”

  1. jitendra Says:

    ane bija badha digajj kalakaro ne laine jaldi aavo yar,

  2. shaktisinh armar Says:

    hi Lok Dayro

  3. shaktisinh parmar Says:

    Lok Dayra Ni maja Kaik Or che Aapana Hindu Sahityani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: